top of page

Giao nhận và thanh toán

A - CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN VÀ THANH TOÁN

I. VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN HÀNG

1. Giao hàng tại kho bên bán. 

2. Khách hàng nhận hàng ký xác nhận phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, hóa đơn đi kèm.

3. Thỏa thuận giao hàng khác

II. THANH TOÁN

1. Tiền dùng trong thanh toán: tiền Việt Nam đồng

2. Thanh toán trực tiếp trên hóa đơn cho đơn hàng dưới 20 triệu đồng (COD)

3. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

bottom of page