top of page
  • Ảnh của tác giảnavidoor

Chính sách chất lượng

Naviwood cam kết thực hiện việc cung ứng cửa gỗ nhựa composite cao cấp đạt chất lượng tốt nhất, thời gian thực hiện đúng tiến độ, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm hiện hành, không ngừng cải tiến các quá trình, nâng cao kỹ thuật chuyên môn và kiểm soát tốt hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng, dựa trên những tiêu chí sau:

* Naviwood  Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 làm nền móng trên con đường phấn đấu cho một nền văn hoá chất lượng lâu dài.

* Naviwood  Thường xuyên nghiên cứu và ứng dụng cũng như liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại.

* Naviwood  Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc luôn duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với mọi vị trí công việc trong công ty. Tạo ra môi trường để mọi người cùng đóng góp và phát huy tối đa năng lực sáng tạo vì sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

* Naviwood Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty và từng bước nâng cao đời sống người lao động.*  Naviwood Nâng cao năng suất – chất lượng và thực hiện tốt các nội dung An toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

* Naviwood  Đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường.

0 lượt xem0 bình luận
bottom of page